HB Vastgoed | Help

HB Software

Nieuw project aanmaken

Voordat we kunnen werken met een project, zullen we eerst het project moeten aanmaken. Een project wordt altijd aangemaakt in de organisatie waar het project thuishoort.

In het venster Projecten kan een nieuw project worden aanmaakt.

Een nieuw project aanmaken

  1. Open het juiste bedrijf.
  2. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  3. Kies op het tabblad Acties in de groep Algemeen de optie Nieuw project. Het venster Projectkerninformatie wordt nu geopend.

Sneltabblad Algemeen

  1. Vul in het veld Nr. het projectnummer in.
  2. Selecteer in het veld Projectsoort de gewenste optie. Bij de soort Beheer, Intern en overige kan het project net gesplitst worden en ook niet worden overgeboekt in nacalculatie. Bij deze projecten mogen wel artikelen gebruikt worden. Bij de andere soorten projecten kunnen geen artikelen gebruikt worden.
  3. Selecteer in het veld Projecttype het gewenste type
  4. Vul de Omschijving en de Woonplaats in.
  5. Vul de overige relevante velden in.

Sneltabblad Boekingsinfo

In dit tabblad worden de instellingen gemaakt inzake de financierel afhandeling van boekingen op het project.

  1. Selecteer in het veld Projectboekings de gewenste boekingsgroep. In de projectboekingsgroep worden de instellingen gemaakt voor de grootboekrekeningen die Dynamics Vastgoed moet gebruiken bij financiele boekingen op het project zoals renteberekening, boeking dekking AK, facturering koperstermijnen etc.
  2. Selecteer in het veld BTW bedrijfsboekingsgroepde gewenste boekingsgroep. De BTW-bedrijfsboekingsgroep zorgt voor de juiste BTW afhandeling bij het boeken van inkoop- en verkoopfacturen.
  3. Het veld Facturatiewijze heeft standaard de waarde Geen. Deze hoeft alleen aangepast te worden indien het project een Regieproject is.

Overige instellingen

 1. Kies in het lint op het tabblad Navigereren in de groep Instellingen de optie Objectsoorten te koppelen aan het project.
 2. Kies in het lint op het tabblad Navigereren in de groep Instellingen de optie Projectteam om medewerkers die betrokken zijn bij het project te koppelen.
  Indien gebruik wordt gemaakt van de "Uitgebreide documentgoedkeuring", zullen deze medewerkers documenten moeten goedkeuren.

 3. Kies in het lint op het tabblad Navigereren in de groep Instellingen de optie Goedkeuring grootboek/project om de instellingen voor de documentgoedkeuring te koppelen. Dit is echter alleen van toepassing als er gebruik wordt gemaakt van de "Uitgebreide documentgoedkeuring".
Opmerking
Laat het veld Projectfase nog leeg. Er dient eerst een budget ingevoerd te worden op het project. Wordt er gebruik gemaakt van het inlezen van Calculaties, dan zal dit veld automatisch gevuld worden.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.