HB Vastgoed | Help

HB Software

Projecten

Het gebied Projecten ondersteunt de algemene taken voor projectbeheer, zoals het configureren van een project en het plannen , alsmede het verstrekken van de informatie die nodig is voor het beheren van budgetten en het bijhouden van de voortgang. De functie Projecten biedt een goed overzicht niet alleen van afzonderlijke projecten, maar ook van de toewijzing van projectteams, Objectsoorten, bouwnummers en andere bronnen die worden gebruikt in alle projecten.

Er zijn 3 vensters aanwezig voor de projecten.

1. Projectkerninformatie.

In dit venster kunnen projecten worden aangemaakt en worden de wijzigingen bijgehouden in de fase en status van het project. Tevens zijn er een aantal functies beschikbaar in dit venster zoals het splitsen, overhevelen en definitief afsluiten van een project.

2. Projectkaart.

In dit venster worden alle gegevens van het project bijeengebracht en van waaruit verschillende functies kunnen worden gestart zoals o.a het maken van opdrachten/verplichtingen, begroting-budget-prognoses, projectplanning etc.
In het tabblad "Regels" zijn alle financiele gegevens van het project beschikbaar. Vanuit de regel kan men inzoomen op de specificatie van de getoonde bedragen.

Deze vensters zijn ook beschikbaar in de PRJ Administratie. In deze administratie worden alle projecten weergegeven ongeacht in welke organisatie zij zich bevinden. In het veld "Administratie" wordt de organisatie weergegeven waartoe het project behoord.
In de PRJ Administratie kunnen opdrachten en verplichtingen aangemaakt worden. Dynamics Vastgoed zorgt ervoor dat deze documenten in de juiste organisatie worden weergegeven.

3. Projectkaart verkoop.

In dit venster worden alle gegevens van het project bijeengebracht die verband houden met de kopers administratie zoals % grond, begindatum rente, te factureren termijnen. In het tabblad "Bouwnummer" zijn alle basisgegevens van de bouwnummers opgenomen.

Taken

Taak Onderwerp
Een nieuw project maken.

Projecten aanmaken

Handmatig invoeren begroting/Budget/Prognose.

Begrotig/budget/prognose

Aanvragen aanvullend budget/budgetverschuiving.

Aanvullend budget/budgetverschuiving

Inkoopoffertes maken en verwerken.

Inkoopoffertes

Inkoopraamcontracten maken en verwerken.

Inkoopraamcontracten

Opdrachten maken en verwerken.

Opdrachten

Verplichtingen maken.

Verplichtingen

Opstellen Projectkerndata.

Projectkerndata

Opstellen Projectplanning.

Projectplanning

Opstellen Projectprognose.

Projectprognose

Registratie meer-/minderwerk Registratie meer-/minderwerk
Integreer urenstaten met projecten.

Urenstaten gebruiken

Inlezen en verwerken van een calculatie

Inlezen en verwerken calculatie

Kopersadministratie Kopersadministratie
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.