HB Vastgoed | Help

HB Software

Opstellen projectplanning

Het opstellen van een planning is een belangrijk onderdeel van een projectontwikkelingsproces. Door het opstellen van een planning worden niet alleen de diverse proces stappen in het project inzichtelijk gemaakt, maar kan ook op basis hiervan de doorlooptijd van een project bepaald worden. Als deze doorlooptijd gekoppeld wordt aan de factor geld, kunnen de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden. Als dit vervolgens op totaalniveau van de organisatie bekeken wordt, dan ontstaat er een financieel totaalplaatje, wat tevens als onontbeerlijk sturingsmechanisme ingezet kan worden.

Het opstellen van de planning kan zowel in de desbetreffende organisatie plaatsvinden als wel in de Centrale Project Administratie, met als verschil dat in de Centrale Project Administratie een planning gemaakt kan worden voor alle projecten ongeacht de rechtspersoon.

Een planning opstellen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Planning in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Acties in de groep Nieuw de optie Nieuw voorstel.
 3. Selecteer het nieuwe schema voor de planning
 4. Selecteer het gewenste project en klik op OK. Indien er geen project is geselecteerd, wordt voor alle projecten een nieuwe planning aangemaakt.
 5. Klik op bewerken om het voorstel te openen en de planning te bewerken. De gegevens die bekend zijn in de project Kerndata ,zijn overgenomen naar de nieuwe planning. Indien er in de kerndata van het project realisaties gevuld zijn, kunnen de desbetreffende velden in de planning niet meer worden aangepast.
 6. Meldt de planning gereed.
 7. Nadat de planning is goedgekeurd kan deze definitief worden verwerkt en worden de gegevens in de kerndata bijgewerkt.

Een projectplanning  kan ook vanaf de projectlijst of projectkaart gemaakt worden. Het projectnummer zal dan automatisch worden overgenomen in de nieuwe planning.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.