HB Vastgoed | Help

HB Software

Verplichtingen maken

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de module Opdrachten, kunnen verplichtingen ook handmatig worden aangemaakt.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de verplichting maakt. Ook vanuit de Inkoopofferte en het Inkoopraamcontract kunnen verplichtingen worden aangemaakt.

Een verplichting maken

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Verplichtingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw.
 3. Laat het veld Nr. zodanig staan dat er automatisch het eerstvolgende nummer wordt ingevoerd vanuit de standaardnummerreeks. U kunt echter ook op het veld klikken om uit een andere nummerreeks te kiezen.
 4. Voer in het veld Orderleveranciernr. het nummer in van de leverancier aan wie u de opdracht verstrekt.
 5. Vul de overige relevant velden in.
 6. Vul de regels in. De soort moet "Grootboekrekening" zijn.
 7. Is de verplichting volledig ingevuld dan moet deze worden vrijgegeven. Alleen vrijgegeven verplichtingen kunnen in een inkoopfactuur gekoppeld worden.

Een algemene verplichting maken

Het kan voorkomen dat er een verplichting moet worden vastgelegd, maar dat er nog niet bekend is van welke leverancier de inkoopfactuur zal worden ontvangen. In dergelijke gevallen kan er een algemene verplichting worden vastgelegd. Hiervoor dienen eerst een aantal instellingen gemaakt te worden.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de algemene verplichting maakt.

 1. Maak een algemene leverancier aan.
 2. Geef op de grootboekrekeningkaart van een bepaalde kostensoort aan dat "Algemene verplichtingen" mogen worden gebruikt voor die kostensoort.
 3. Geef in de Projectinstellingen aan welke leverancier als "Algemene leverancier" is aangemerkt.
 4. Nu kan er een algemene verplichting worden aangemaakt aan de hand van de hierboven beschreven procedure.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.