HB Vastgoed | Help

HB Software

Contract factureren

Een contract factureren

  1. Open het juiste bedrijf.
  2. Voer in het tekstvak Zoeken Contracten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  3. selecteer het gewenste contract en klik in het lint op het tabblad Acties in de groep Facturatie op Aanmaken facturen om de volgende prolongatiefactuur voor het contract aan te maken.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.