HB Vastgoed | Help

HB Software

Eenheid aanmaken/wijzigen

Voordat we kunnen werken met eenheden, zullen we eerst de eenheid moeten aanmaken. Een eenheid wordt altijd aangemaakt in de organisatie waar het project thuishoort en vervolgens gekoppeld aan het Complex.

Een nieuwe eenheid aanmaken

  1. Open het juiste bedrijf.
  2. Voer in het tekstvak Zoeken Eenheden in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  3. Kies in het lint op het tabblad Acties in de groep Nieuw de optie Nieuw. Het venster Eenheid wordt nu geopend.
  4. Vul in het veld Nr.  het Eenheidnummer in.
  5. Vul de overige relevante velden in.
  6. Kies in het lint op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Contracten om een contract te koppelen aan de eenheid.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.