HB Vastgoed | Help

HB Software

Vastgoedbeheer

Het gebied Vastgoedbeheer ondersteunt de algemene taken, zoals het configureren van een complex en eenheden , alsmede het verstrekken van de informatie die nodig is voor het beheren van het complex en het bijhouden van de voortgang. De functie Vastgoedbeheer biedt een goed overzicht niet alleen van afzonderlijke complexen en eenheden, maar ook de voortgang van de te factureren termijnen..

Taken

De volgende tabel bevat een taakoverzicht met koppelingen naar de onderwerpen waarin de verschillende taken worden beschreven. De taken worden beschreven in de volgorde waarin deze taken meestal worden uitgevoerd.

Taak Onderwerp
Een nieuw complex maken.

Complex aanmaken

Een nieuwe eenheid maken.

Eenheid aanmaken

Een nieuw contract vastlegeen.

Contract vastleggen

Factureren contract termijnen.

Contract termijnen factureren

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.