Exsion | Help

HB Software

Functie bibliotheek

Functies kunnen gemaakt worden bij geavanceerde functies. Het is ook mogelijk om functies te definiëren en op de slaan in de functie bibliotheek om zo een verzameling van functies op te bouwen

Functie bibliotheek

De functie bibliotheek bevat de door de gebruiker gedefinieerde functies.

Deze functies werken als elke andere Excel of Exsion functie en zal beschikbaar zijn voor alle Excel documenten.

Deze bibliotheek kan worden gedeeld door alle Exsion gebruikers.

Opmerking
Zie Exsion Info voor het delen van de functie bibliotheek

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents