Exsion | Help

HB Software

Standaard functies

Onderstaand de standaard functies die meegeleverd worden met Exsion.

Exsion standaard

De functies zijn terug te vinden in de functie wizard van Excel onder de categorie “Exsion standaard”:

Functie Beschrijving
EXSION_ANWSAL Geeft het saldo van een analyseweergave weer (Navision 3.01b en hoger).
EXSION_BEDRIJF Geeft de bedrijfsnaam weer van een databaseconnectie.
EXSION_DATUM Geeft een datumfilter weer.
EXSION_DI1OMS Geeft de globale dimensie 1 naam weer.
EXSION_DI2OMS Geeft de globale dimensie 2 naam weer.
EXSION_DIMOMS Geeft de shortcutdimensienaam weer (Navision 3.01b en hoger).
EXSION_KLTOMS Geeft de klantnaam weer.
EXSION_KLTSAL Geeft het openstaand saldo van een klant weer.
EXSION_KLTWPL Geeft de klant woonplaats weer.
EXSION_LEVOMS Geeft de leveranciernaam weer.
EXSION_LEVSAL Geeft het openstaand saldo van een leverancier weer.
EXSION_LEVWPL Geeft de leverancier woonplaats weer.
EXSION_REKOMS Geeft de grootboekrekeningnaam weer.
EXSION_REKSAL Geeft het saldo of budget van een grootboekrekening weer.
EXSION_REKSAM Geeft de samentelling van een grootboekrekening weer.
EXSION_SAMENVOEGEN Geeft een samengestelde tekst terug van een bereik.
EXSION_WEEKNR Geeft het weeknummer van een datum weer.

EXSION_ANWSAL

Geeft het saldo van een analyseweergave weer (Navision 3.01b en hoger).

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Analyseweergavecode Analyseweergavecode.
[Grootboekrekening] Grootboekrekening (filter).
[Datumfilter] Datum (filter).
[Budgetcode] Budget.
[Dimensie 1] Code dimensie 1 filter.
[Dimensie 2] Code dimensie 2 filter.
[Dimensie 3] Code dimensie 3 filter.
[Dimensie 4] Code dimensie 4 filter.

EXSION_BEDRIJF

Geeft de bedrijfsnaam weer van een databaseconnectie.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_DATUM

Geeft een datumfilter weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Type Keuze uit Dag, Week, Maand, Kwartaal, Jaar of Boekhoudperiode.
[Cumulatief] Nee, Ja of YTD (Jaar t/m datum).
[Index] Bij de index moet het nummer van het desbetreffende type ingevuld worden. Voor het type maand kan voor de index het getal 1 t/m 12 worden ingevuld. Een andere mogelijkheid is het invullen van een negatieve index of een 0. Voor elk type wordt vanaf de huidige datum in het ingegeven jaar teruggerekend afhankelijk van de index. Stel het is oktober 2021 en het type is maand, de index is “-1” en het jaar is 2021 dan krijgt u het datumfilter voor september 2021 als resultaat.

Type Keuze mogelijkheden
Dag 1 t/m 31
Week 1 t/m 53
Maand 1 t/m 12
Kwartaal 1 t/m 4
Jaar Offset van
Boekhoudperiode 1 t/m 13
[Jaar] Optioneel jaar (standaard is het huidige jaar).

EXSION_DI2OMS

Geeft de globale dimensie 2 naam weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Dimensiecode Dimensie 2.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_DI1OMS

Geeft de globale dimensie 1 naam weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Dimensiecode Dimensie 1.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_DIMOMS

Geeft de shortcutdimensienaam weer (Navision 3.01b en hoger).

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Dimensiegroep Dimensiegroep.
Dimensiecode Dimensiewaarde.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_KLTOMS

Geeft de klantnaam weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Klantcode Klantnummer.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_KLTSAL

Geeft het openstaand saldo van een klant weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Klantcode Klantnummer.
[Datumfilter] Datum (filter).
[Dimensie 1] Code globale dimensie 1 filter.
[Dimensie 2] Code globale dimensie 2 filter.

EXSION_KLTWPL

Geeft de klantplaats weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Klantcode Klantnummer.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_LEVOMS

Geeft de leveranciernaam weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Leverancierscode Leveranciernummer.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_LEVSAL

Geeft het openstaand saldo van een leverancier weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Leverancierscode Leveranciernummer.
[Datumfilter] Datum (filter).
[Dimensie 1] Code globale dimensie 1 filter.
[Dimensie 2] Code globale dimensie 2 filter.

EXSION_LEVWPL

Geeft de leverancierplaats weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Leverancierscode Leveranciernummer.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_REKOMS

Geeft de naam van de grootboekrekening weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Grootboekrekening Grootboekrekening.
[Opmaak] 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters.

EXSION_REKSAL

Geeft het saldo of budget van een grootboekrekening weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Grootboekrekening Grootboekrekening (filter).
[Datumfilter] Datum (filter).
[Budgetcode] Budget.
[Dimensie 1] Code globale dimensie 1 filter.
[Dimensie 2] Code globale dimensie 2 filter.

EXSION_REKSAM

Geeft de samentelling van een grootboekrekening weer.

Argument Beschrijving
Connectie Connectie (1 t/m 9999).
Grootboekrekening Grootboekrekening.

EXSION_SAMENVOEGEN

Geeft een samengestelde tekst terug van een bereik.

Argument Beschrijving
Bereik Een bereik van cellen.
[Scheidingsteken] Een scheidingsteken of tekst.
[Uniek] Indien WAAR, dan worden alleen de unieke waardes samengevoegd.
[Lege cellen] Indien WAAR, dan worden lege cellen opgenomen.

EXSION_WEEKNR

Geeft het weeknummer van een datum weer.

Argument Beschrijving
Datum Voer een datum in.
[Formaat] 0=WW, 1=JJWW, 2=JJJJWW, 3=WWJJ, 4=WWJJJJ.
[Scheidingsteken] 0=geen, 1=spatie, 2=-, 3=|, 4=/, 5=\.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents