Exsion | Help

HB Software

Exsion-Database structuur

Hiermee brengt u de complete database structuur in kaart, inclusief het maatwerk. Het werkt als een soort stratenboek van uw Dynamics NAV applicatie. U kunt op deze manier inzicht krijgen in het datamodel van uw Dynamics NAV omgeving. Wanneer u een vinkje zet achter Excel formaat wordt onderstaande niet in een webpagina maar in een Excel document getoond.

Werking

Na op de knop “OK” gedrukt te hebben, wordt de database structuur voor de gekozen connectie getoond.

Door op een tabelnaam te klikken krijgt u de detailinformatie van de tabel.

Kolom Beschrijving
Kolom 1 De namen van de velden. In de eerste regel de naam van de tabel.
Kolom 2 De nummers van de velden. In de eerste regel het nummer van de tabel. Deze nummers kunnen worden gebruikt bij het zoeken naar tabellen binnen Exsion.
Type Het datatype van het veld.
Size De maximale grootte van het veld.
Class Of het veld een waarde moet bevatten.
Index De verschillende indexen die aangemaakt zijn op de tabel.
SumFields De verschillende SumFields die binnen de tabel vastgelegd zijn.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents