Exsion | Help

HB Software

Exsion-Dynamische download

Door middel van een dynamische download kunnen gegevens vanuit de database in Excel worden geplaatst. In tegenstelling tot het gebruik van functies kan met een download in één keer een grote hoeveelheid gegevens worden opgehaald. Wanneer de cursor in het uitvoerbereik van een bestaande downloaddefinitie staat wordt niet de hieronder beschreven interface geopend maar wordt de cursor geplaatst in de downloaddefinitie behorende bij dat uitvoerbereik.

Werking


Wanneer de functie voor de eerste keer wordt opgestart, zijn er nog geen tabellen en velden geselecteerd binnen de download definitie. Er wordt dan de lijst getoond met alle tabellen van de betreffende Navision database.

VeldBeschrijving
ToevoegenGeeft een lijst met tabellen vanuit de database.
ZoekenZoekmogelijkheid binnen de daarboven genoemde lijst.
WeergaveKeuze om de beschrijving van tabellen/velden te tonen of de namen uit de database.
ConnectieDe databaseconnectie waarop de download is gebaseerd.
Knoppen om te selecterenVia de knop “>>” selecteert u alle velden. Door op de knop “>” te klikken selecteert u één veld. Via de knoppen “<” en “<<” de-selecteert u respectievelijk één veld of alle velden.
INSHiermee kan een lege kolom worden opgenomen in de download. Daarin kan dan naar wens een eigen berekening worden opgenomen.
JOINWanneer er meerdere tabellen zijn geselecteerd, moeten er relaties tussen tabellen worden opgegeven. Dit kan door in het linker tabblad op een veld te gaan staan en op het rechter tabblad het relatie veld te kiezen.
[___]INNER, OUTER, INNER TOP 1, OUTER TOP 1, NOT EXISTS
VeldenEen lijst met geselecteerde velden.
NaamStandaard wordt de veldnaam van de tabel gebruikt, maar kan hier worden aangepast. De aangepaste naam wordt in de tabel of draaitabel getoond.
MethodeKeuze van de berekening op het veld (SOM, MIN, MAX, GEM, ANT) of compressie van de data periode (Jaar, Kwartaal, Maand, Week, Dag, Periode).
VerbergenVelden die niet in de download moeten worden getoond, kunnen hiermee worden verborgen. Dit kunnen velden zijn waarop gefilterd wordt en/of velden die relaties tussen tabellen aangeven.
Tabel/VeldBron tabel/veld uit de lijst velden.
Start draaitabelwizard voor deze downloadNadat een download voor de eerst keer is gebruikt, kan deze worden aangepast om te gebruiken voor het creëren van een draaitabel. Klik op een cel in de download definitie en vervolgens de Dynamische download menu-optie om de bestaande download te wijzigen. Selecteer: “Start draaitabelwizard voor deze download”.
OpenenEen EDD (Exsion Download Definitie) bestand openen.
OpslaanEen EDD (Exsion Download Definitie) bestand opslaan.
OKDoor op“OK” te klikken geeft u aan dat u de downloaddefinitie wilt aanmaken. Het uitvoeren van de downloaddefinitie begint pas als u op de knop “Gegevens vernieuwen” klikt.

Vervolg bovenstaand scherm, nu met de opties vanuit het tabblad “Instellingen”.

VeldBeschrijving
TypeKeuze uit “TABEL” of “DRAAITABEL”.
TOPHet maximaal aantal regels dat uit de database wordt overgehaald.
Unieke recordsDe optie unieke records zorgt er voor dat dubbele regels worden gefilterd uit de uitvoer van een download. Het is niet mogelijk om slechts op basis van een aantal geselecteerde velden te bepalen of een regel uniek is, dit wordt altijd bepaald door alle velden.
Exclusief veldnamenGeen veldnamen (header) boven de uitvoer tonen.
Sorteren opMaximaal 3 velden waarop gesorteerd moet worden.
AflopendOf het veld aflopend moet worden gesorteerd. Zonder vink is standaard oplopend.
Uitvoeren naar tabbladenNaast het uitvoeren naar rijen is het mogelijk uit te voeren naar tabbladen. Wanneer deze optie aan staat wordt voor elk opgehaald record een tabblad gegenereerd aan de hand van een sjabloonblad dat u zelf kunt opmaken.
SjabloonNaam van het sjabloon.
UitklappenVoert het uitklappen uit op basis van het sjabloon.

Om een tabel toe te voegen moet u dubbel klikken op de tabel (binnen de lijst met tabellen in het “Toevoegen” tabblad). Hierna zal Exsion een nieuw tabblad aanmaken voor de toegevoegde tabel. Op dat tabblad kan vervolgens een selectie gemaakt worden uit de velden binnen die tabel.

Koppelen van tabellen

Bij het aanmaken van een download is het ook mogelijk om meerdere tabellen te koppelen (verder: joinen). Dat kan gedaan worden door in de download wizard op het tabblad “Toevoegen” een tweede tabel te selecteren (dubbelklikken).

Na het toevoegen van de 2de tabel komt er een voorstel met de tabel relaties.

KnopBeschrijving
Velden om op te joinenVerschillende velden waarop de tabellen gekoppeld kunnen worden.
JointypeVerschillende Join types waaruit gekozen kan worden.
OKDe tabellen definitief koppelen.

Nadat het scherm is afgesloten keert u terug naar het vorige scherm.

Nadat de download met “OK” is afgesloten wordt onderstaande definitie getoond. Deze moet altijd in het rapport aanwezig blijven zodat de gegevens kunnen worden vernieuwd.

VeldBeschrijving
ConnectieDe databaseconnectie waarop de download is gebaseerd. Hier mogen handmatig ook meerdere connecties worden opgegeven om uit meerdere bedrijven te rapporteren. Bijv. “1..6” of “1|3|9”.
TabelNummer van de tabellen die gebruikt worden binnen de download.
JOINTYPEIndien meerdere tabellen gebruikt zijn wordt het gekozen jointype getoond.
FILTEREen filter definitie voor het veld (zie Gebruik van filters).
VERBERGENVelden die niet in de download moeten worden getoond, kunnen hiermee worden verborgen. Dit kunnen velden zijn waarop gefilterd wordt en/of velden die relaties tussen tabellen aangeven.
SORTERENEen nummer van 1 t/m 3. Om aflopend te sorteren moet een negatief nummer worden opgegeven.
METHODEKeuze van de berekening op het veld (SOM, MIN, MAX, GEM of ANT) of compressie van de data periode (Jaar, Kwartaal, Maand, Week, Dag, Periode).
EXPRESSIEHier kan een Exsion functie worden gebruikt om de download te versnellen.
ConnectieDe eerste regel bevat altijd een dummy veld “Connectie” met als veldnummer “-2”. Dit veld kan gebruikt worden om de connectie ID te tonen als er meerdere connecties worden gebruikt om uit meerdere bedrijven te rapporteren. Verander hiervoor het verbergen in “ONWAAR”, in de uitvoer wordt vervolgens het connectie ID getoond waaruit de gegevens opgehaald worden.
TabelveldenAlle velden die geselecteerd zijn worden onder elkaar getoond.

Na het definiëren van een nieuwe download en op de knop “Gegevens vernieuwen” te hebben gedrukt, wordt de vraag gesteld waar de uitvoer van de download moet worden geplaatst.

Elke download definitie heeft een naam die begint met “EXSION_DATA_” gevolgd door een tabelnaam.

Join types

Binnen Exsion zijn 5 jointypes te gebruiken. Twee hiervan kunnen direct worden gekozen via de wizard bij het koppelen van de tabellen. De andere drie kunnen handmatig worden ingevoerd in de download definitie of via de download wizard.

Type joinBeschrijving
1=InnerAlleen records opnemen waarvoor de gekoppelde velden uit beide tabellen identiek zijn.
2=OuterAlle records uit de eerste tabel opnemen en alleen die records uit de tweede tabel waarvoor de gekoppelde velden identiek zijn.
3=Inner top 1Geeft het eerste record waarvoor de gekoppelde velden uit beide tabellen identiek zijn. Wat het eerste record is kan worden beïnvloed door de sortering aflopend of oplopend in te stellen.
4=Outer top 1Alle records uit de eerste tabel opnemen en alleen het eerste record uit de tweede tabel waarvoor de gekoppelde velden identiek zijn. Wat het eerste record is kan worden beïnvloed door de sortering aflopend of oplopend in te stellen.
5=Not ExistsAleen records opnemen uit de tweede tabel waarin de gekoppelde velden zijn niet identiek.

Draaitabel

De uitvoer van Exsion kan automatisch in een draaitabel worden geplaatst. Hiervoor zal eerst een download moeten worden aangemaakt en zal doormiddel van de knop “Gegevens vernieuwen” een uitvoerbereik aangegeven worden.

Indien de download definitie vervolgens weer wordt geopend (binnen de definitie gaan staan en op de knop “Dynamische download” klikken) kan rechts onderin een vinkje gezet worden bij “Start draaitabelwizard voor deze download”.

Door op “OK” te klikken zal Exsion om de uitvoer locatie vragen. Geef hierbij een tabblad in het Excel document aan en klik op “OK”.

De draaitabel krijgt de naam “EXSION_” en de tabelnaam. Hierdoor zal de draaitabel worden bijgewerkt als er op de knop “Gegevens vernieuwen” wordt gedrukt.

©HB Software B.V.