Exsion | Help

HB Software

Exsion-Info

Hier wordt een overzicht weergegeven over de versie, licentie en kunnen diverse instellingen worden gemaakt

Exsion-Opties

Tab Beschrijving
Instellingen
Veld Beschrijving
Taal Keuze uit NL, EN, FR of DE. De taal instellingen worden opgeslagen per gebruiker.
Excel drilldown Met deze ingeschakeld Exsion zal een nieuw werkblad te creëren om gedetailleerde informatie weer te geven wanneer er geklikt wordt op “Toon details”, in plaats van het starten van de Navision-client.
Bibliotheek directory Het pad waar de (gedeelde) bibliotheek functies worden opgeslagen. Als deze leeg is dan zal Exsion de directory gebruiken die is opgegeven in het Initialisatie bestand (Exsion.ini).
Metadata directory Het pad waar de metadata is opgeslagen.
Taal Metadata taal.
Ultimodatum Het ultimodatum teken.
Aantal berekeningen Het aantal Exsion berekeningen na het opstarten van Excel.
Support Onze helpdesk kan op afstand support leveren via TeamViewer.
Versie
Veld Beschrijving
Versie De geïnstalleerde versie van Exsion.
Exsion Toont de directory waarin Exsion is geïnstalleerd.
Feedback HB Software is permanent bezig zijn producten verder te verbeteren en te ontwikkelen. Daarom verzamelen we meta-data over het gebruik van Exsion. Met meta data bedoelen we gegevens over het gebruik van rapporten/Excel sheets. Daar proberen we trends en patronen in te ontdekken. We verzamelen nadrukkelijk niet de data van de rapporten en/of Excel sheets zelf. Die data krijgen wij ook niet binnen. De wijze waarop we informatie verzamelen heeft geen invloed op de werking en prestaties van het systeem. Mocht u niet willen meewerken aan dit verbeter progamma dan kunt u de settings van Exsion veranderen, zodat er geen meta data worden verzonden aan ons. De resultaten van onze verbeteringen worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief die naar uw e-mailadres wordt gestuurd. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt dat aan ons doorgeven aan office@hbsoftware.nl.
Release notes De release notes van de meest actuele Exsion versie.
Licentie Geeft het bedrijf waartoe een gebruikrecht is verleend en laat zien welke gebruikers een licentie hebben geactiveerd.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents