Facturering

Facturering gebeurt aan de hand van het factuurvoorstel. 

Criteria

Het factuurvoorstel kan worden aangemaakt voor dossiers die aan onderstaande voorwaarden voldoen:
1. Aantal gelost is ingevuld (te factureren hoeveelheid, Artikel, Laad- en losplaats en Artikelprijs).
2. Te factureren artikelprijs is juist
3. Dossier is nog niet eerder gefactureerd..
4. Dossier valt binnen de aangegeven filterselectie.
5. Status van het dossier is ongelijk aan In behandeling.

Let erop dat wanneer automatische kostprijsboeking wordt gebruikt ook de toeslagregels van het type "Inkoop goederen", "Inkoop diensten", "Vrachtafrekening toeslag" en "Winwerktuig toeslag" op het dossier volledig en juist moeten zijn ingevuld daar deze samen met de factuur gejournaliseerd worden.

Voorstel maken

Klik in het lint op Nieuw voorstel en maak de gewensrte selecte
Door ingave van het weekfilter kan een bepaalde periode worden geselecteerd.
Door ingave van het klantfilter kunnen bepaalde klanten worden geselecteerd, die meegenomen dienen te worden op het factuurvoorstel.
Ook kan gefilterd worden op loswal, schip of artikel of op een combinatie van verschillende filters.
Na ingave van OK wordt het factuurvoorstel gegenereerd.

Voordat de facturen daadwerkelijk worden verwerkt, kan in dit scherm per factuur worden bepaald of deze moet worden verwerkt of moet worden afgevoerd.
Een factuur kan worden afgevoerd door de desbetreffende regel te selecteren en vervolgens op Ctrl Del of via de rechtermuisknop op Regel Verwijderen te drukken. De volgende keer dat er een factuurvoorstel wordt aangemaakt, wordt de factuur weer meegenomen in het voorstel.

Zodra het factuurvoorstel akkoord is bevonden, kan met deze functie de conceptfacturen worden aangemaakt. Klik hiervoor in het lint op Verwerk voorstel.
Controleer de factuurdatum en boekingsdatum en klik vervolgens op . Let er hierbij op dat de boekingsdatum bepalend is voor de periode waarin de factuur geboekt wordt.
Na klikken op OK worden de conceptfacturen aangemaakt. In het venster verkoopfactuen(Dossie > Facturatie > Verkoopfactuen) worden de aangemaakte conceptfacturen getoond.
Klik in het lint op Boeken of Boeken en afdrukken of Batchboeken om de verkoopfacturen definitief te verwerken.

Correcties boeken

1. Correctie aantallen
1.    Maak een nieuwe verkoopfactuur en kopieer het oorspronkelijke document.
2.    Maak van het aantal een negatief aantal
3.    Kopieer en plak de regel
4.    Vul in de regel het juiste aantal in
5.    Verwerk de factuur.

of

1.    Maak een nieuwe verkoopfactuur en kopieer het oorspronkelijke document.
2.    Vul bij het aantal het te corrigeren aantal in.
3.    Verwerk de factuur.

Op het dossier zal ook het aantal gelost aangepast worden

2. Correctie Prijs
1.    Maak een nieuwe verkoopfactuur en kopieer het oorspronkelijke document.
2.    Maak van het aantal een negatief aantal
3.    Kopieer en plak de regel
4.    Vul in de regel het juiste aantal in en pas de prijs aan.
5.    Verwerk de factuur.

3. Alleen prijscorrectie
1.    Maak een nieuwe verkoopfactuur en kopieer het oorspronkelijke document.
2.    Wijzig het aantal in 1
3.    Maak het veld Eenheidscode leeg
4.    Vul in de regel het totaalbedrag van de prijscorrectie in.
5.    Verwerk de factuur.

Opmerking
Let erop dat wanneer automatische kostprijsboeking wordt gebruikt ook de toeslagregels van het type "Inkoop goederen", "Inkoop diensten", "Vrachtafrekening toeslag" en "Winwerktuig toeslag" op het dossier volledig en juist moeten zijn ingevuld daar deze samen met de factuur gejournaliseerd worden.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents