HB Bouwtoelevering | Help

HB Software

Instellingen winwerktuig planning

Onderstaande de documentatie voor het instellen van de winwerktuigplanning

Winwerktuig planning instellingen

Interval in minuten: Dit geeft de tijdsinterval aan in de winwerktuig planning
Starttijd: Begintijd interval
Eindtijd: Eindtijd interval
Aantal dagen in verwerking: Geeft aan hoeveel dagen geprobeerd wordt de laadbon te koppelen.

Paden voor de opslag van de laadbonnen.
Import: 
Dit is locatie waar het bestand moet komen te staan (bonnummer.PDF).
Import Historie: 
Locatie van de verwerkte betanden welke aan een dossier gekoppeld zijn.
Import fouten: 
Hier staan de bestanden die niet aan een dossier gekoppeld konden worden (afhankelijk van de instelling Aantal dagen in verwerking}.
Te verwerken: Hier staan de bestanden die nog aan een dossier gekoppeld moeten worden.

Zijn bovenstaande instellingen gereed dan dient de matrix aangemaakt te worden door in het lint te klikken op "Aanmaken planningsatrix".

Gebruikersinstellingen

De medewerker van het winwerktuig dient in de gebruikersinstellingen te worden opgenomen en het desbetreffende winwerktuig dient hieraan gekoppeld te zijn.
Aan de medewerkers van de planning logistiek dient geen winwerktuig gekoppeld te worden, zodat zij een overzicht kunnen krijgen van alle winwerktuigen.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents