Tekstuitbreiding

U kunt een standaardtekst uitbreiden met extra regels en voorwaarden instellen voor het gebruik van extra regels. Als u dit wilt doen, moet u standaardtekstcodes instellen.

Tekstuitbreiding definiëren voor standaardtekstcodes

  1. Voer Standaardtekstcodes in het tekstvak Zoeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Voer in het veld Code de code in en voer in het veld Omschrijving de gewenste tekst in.
  3. Kies op het tabblad Navigeren in de groep Tekst de optie Tekstuitbreiding.
  4. Vul de regels in het venster Tekstuitbreiding met de extra tekst.
  5. Vul op het sneltabblad Algemeen het veld Taalcode of het veld Alle taalcodes in als u taalcodes gebruikt. Vul de velden Begindatum en Einddatum in als u een beperking wilt instellen voor de data waarop de tekstuitbreiding kan worden gebruikt. Voor Help over een bepaald veld kiest u het veld en drukt u op F1.
  6. Schakel op de sneltabbladen Verkoop en Inkoop de selectievakjes in voor de documentsoorten waarvoor u de tekstuitbreiding wilt afdrukken.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents