Bouwnummers aanmaken

In dit venster kunt u de bouwnummers aanmaken met de daarbij behorende prijzen en termijnschema's.

Bouwnummers aanmaken KA

 1. Kies op het tabblad Navigeren in de groep Verwerken de optie Invoer/ontwerp bouwnummers.
 2. Vul het bouwnummer in en selecteer de objectsoort en eventueel een objecttype.
 3. Vul de basisprijs incl. BTW en het Gondbedrag incl BTW in.
 4. Koppel de gewenste termijnschema's.
 5. De begindatum rente wordt overgenomen van de kaart maar kan eventueel worden aangepast.
 6. Herhaal bovenstaande voor alle bouwnummers.
 7. Na het sluiten vanhet venster wordende ingevoerde bouwnummers weergegeven in de regels van de verkoop projectkaart.
 8. Klik in een regel in het veld Bouwnummer op het pijltje om het bouwnummer te openen.
 9. De termijnregels zullen nu gevuld zijn met een verdeleing per termijn. Tevens staat op het tabblad Financieel het totaal van het bouwummer.
 10. Op het tabblad Algemeen dienen de velden Totaal koper incl. btw en Te factureren incl. btw(totaal van de termijnregels) aan elkaar gelijk te zijn. Is dit niet het geval, kan er NIET gefactureerd worden.
 11. Op het tabblad Kenmerken kan eventueel aanvullende informatie vermeld worden.
Tip
Zorg ervoor dat de bouwnummers allemaal dezelfde lengte hebben. Gebruik zonodig voorloopnullen. Dit i.v.m. de sorteren en het gereedmelden van meerdere termijnen. Voorbeeld 001, 002, 003 etc. etc.

©HB Software B.V.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents