Deelprojecten koppelen

In eerste instantie kan er een project aangemaakt worden waarop kosten geboekt kunnen worden. Mocht men achteraf besluiten om het project te splitsen, dan kan het project worden gekenmerkt als hoofdproject en de nieuwe projecten die gemaakt zijn t.b.v. de opsplitsing hieraan worden gekoppeld.

Ook kan er natuurlijk direct een hoofdproject worden aangemaakt waaraan diverse projecten gekoppeld kunnen worden.

Koppelen deelproject

  1. Voer in het tekstvak Zoeken Hoofdprojecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.In dit venste worden alleende projecten weergegeven die gekenmerkt zijn als "Hoofdproject". Deze instelling kan gemaakt worden op de projectkerngegevens van het project.
  2. Selecteer het gewenste hoofdproject en klik op bewerken.
  3. Klik op Koppel projecten en selecteer het te koppelen project. Herhaal deze stap voor elk te koppelen deelproejct.
Opmerking
Op de projectkaart van het deelproject is te zien aan welk hoofdproject het gekoppeld is.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.