Dimensies en dimensiewaarden fase instellen

In het venster Dimensies kunt u dimensies instellen. Nadat u de dimensies instelt, moet u waarden voor elke dimensie instellen. Net als in het rekeningschema rangschikt u de dimensiewaarden met de functies voor samentellingsvelden en inspringen.

Dimensiewaarden Fase instellen

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Dimensies in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Voeg in het venster Dimensies de regel met de dimensie Fase toe. Kies op het tabblad Navigeren in de groep Dimensie de optie Dimensiewaarden.
  3. Vul een regel in voor de elke dimensiewaarde fasedie u wilt instellen. U kunt een onbeperkt aantal dimensiewaarden instellen. Voor Help over een bepaald veld kiest u het veld en drukt u op F1.
Tip
Als u een hiërarchie wilt instellen, moet u ervoor zorgen dat de codes in alfabetische volgorde zijn gerangschikt. Dit omvat de codes van de dimensiewaarden die standaard zijn.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.