Een Deelproject splitsen

In praktijk kan het voorkomen dat een deelproject nogmaals gesplitst dient te worden. Het deelproject dat gesplitst moet worden, dient dan ontkoppeld te worden van het hoofdproject. Let er wel op dat er geen onderhanden opdrachten meer mogen zijn.

Methodiek

Zet vervolgens het desbetreffende deelproject op kenmerk “Hoofdproject”. Maak nieuwe deelprojecten aan en zet de deelprojecten in de juiste fase. De deelprojecten kunnen nu aan het nieuwe hoofdproject gekoppeld worden. Vervolgens moeten de verdeelsleutels goed gezet worden om het (nieuwe)hoofdproject op de juiste manier te kunnen splitsen.

De splitsing kan nu op basis van de bestaande methodiek worden uitgevoerd.

Na het splitsen zijn er 2 mogelijkheden:

  • Het project blijft een hoofdproject met deelprojecten
  • De deelprojecten worden weer ontkoppeld, op het hoofdproject wordt het kenmerk ”Hoofdproject” weer uitgezet. De projecten kunnen vervolgens opnieuw gekoppeld worden aan het oorspronkelijke hoofdproject. Indien dit het geval is zullen de verdeelsleutels op het oorspronkelijke hoofdproject herzien moeten worden
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.