Elementen instellen

In het venster Elementenoverzicht kunt u de elementen instellen die vervolgens in de contratregels geselecteerd kunnen worden.

Elementen instellen

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Elementen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Klik in het lint op het tabblad Home in de groep Nieuw op Nieuw en vul de relevante velden in. Let hierbij vooral op de velden Productboekingsgroep en BTW productboekingsgroep.
  3. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Alg. boekingsinstellingenin en klik in het lint op het tabblad Home in de groep Nieuw op Nieuw. In de algemene boekingsinstellingen dient voor de combinatie Bedrijfsboekingsgroep/Productboekingsgroep in de kolom Omzetrekening een grootboekrekening geselecteerd te worden die gebruikt wordt bij de factureren van het contract met het geseledcteerde element.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.