Fase opties instellen

In het venster Fase opties kunt u voor de dimensie fase instellen wat er bij/voor een bepaalde fase is toegestaan..

Fase opties instellen

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Fase opties in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Voeg in het venster Fase opties bij de regel met de Fase de opties voor die fase in. Afhankelijk van deze opties kunnen er financiële transacties op een project plaatsvinden.
Belangrijk
Als u meerdere bedrijven in de database hebt en deze instellingen voor alle bedrijven van toespassing zijn, dient u deze opties in bedrijf 000 Instellingenadministratie in te stellen. Ze worden dan automatisch ook in de andere bedrijven ingesteld.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.