Gebruikersgroep instellen

U kunt gebruikersgroepen instellen om u te helpen machtigingensets te beheren voor groepen gebruikers in uw bedrijf. U kunt ook nieuwe machtigingensets registreren.

Een gebruikersgroep instellen

 1. Typ in het tekstvak Zoeken Gebruikersgroepen en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies Nieuw op het tabblad Start en geef vervolgens een code en een naam voor de nieuwe gebruikersgroep op.
 3. Kies op het tabblad Start in de groep, Verwerken de optie Machtigingenset per groep.

  Hiermee opent u het venster Machtigingenset per groep dat alle bestaande rollen en gebruikersgroepen bevat. Voor elke vooraf gedefinieerde rol kunt u de objecten zien waarvoor de rol toegangsmachtiging heeft.

 4. Kies in het venster Machtigingenset per groep de rollen die u aan de nieuwe gebruikersgroep wilt toevoegen.

  U kunt een of meer rollen toepassen op alle gebruikersgroepen en u kunt ook afzonderlijke rollen aan elke groep toevoegen.

 5. Als u precies wilt verifiëren welke machtigingen een bepaalde rol heeft, kiest u de rol en kiest u op het tabblad Start Machtigingen.
 6. Als u rollen aan de nieuwe gebruikersgroep hebt toegevoegd, kiest u OK om terug te keren naar het venster Gebruikersgroepen.
 7. Als u de rollen wilt zien die u aan een specifieke gebruikersgroep hebt toegevoegd, kiest u op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Machtigingensets van gebruikersgroep.

  Het venster Machtigingensets van gebruikersgroep bevat een lijst met rollen die u aan de gebruikersgroep hebt toegevoegd.

Vervolgens moet u gebruikers aan de gebruikersgroep toevoegen.

Gebruikers aan een gebruikersgroep toevoegen

 1. Kies in het venster Gebruikersgroepen de gebruikersgroep waaraan u gebruikers wilt toevoegen, en kies vervolgens op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Gebruikersgroepsleden.
 2. Geef in het venster Gebruikersgroepsleden op het sneltabblad Algemeen, in het veld Bedrijfsnaam het bedrijf op dat de gebruikers gebruiken.
 3. kies op het tabblad Start in de groep Nieuw de optie Gebruikers toevoegen.
 4. Kies in het venster Gebruikers de gebruikers die u aan de gebruikersgroep wilt toevoegen, en kies OK.

De gebruikers die u aan de gebruikersgroep toevoegt, nemen de rollen en machtigingen over die u aan de gebruikersgroep hebt toegevoegd. Als u toegangsrechten wilt toevoegen of verwijderen, wijzigt u de gebruikersgroep. De wijzigingen worden automatisch toegepast op de leden van de groep.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.