Grootboekrekening instellen

In het venster grootboekrekeningkaart kunnen de instellingen gemaakt worden zodat de rekening gebruikt kan worden voor het boeken van projecten. Let op, De rekening moeten in bedrijf 000 aangemaakt worden op de centrale rekeningkaart en dan vervolgens worden gekopieerd naar de onderliggende bedrijven.

Grootboekrekening instellen

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Rekeningschema in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Opende gewenste grootboekrekening en selecteer op het tabblad "HB Vastgoed" de optie "Projectrekenning".
  3. Is de geselecteerde rekening een kostencomponent, dient ook de optie "Kosten component" geselecteerd te worden.
  4. Is de geselecteerde rekening een OnderHandenWerk rekening, dient ook de optie "OHW rekening" geselecteerd te worden.
  5. Tevens kunnen instellingen gemaakt worden t.a.v. het gebruik van verplichtingen, Dekkingen en rente berekeningen
Belangrijk
Beheer van de grootboekrekeningen vindt plaats in bedrijf 000 Instellingenadministratie  en worden vervolgens bijgewerkt in de onderliggende bedrijven.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.