inkoopfactuur direct doorberekenen

Het kan voorkomen dat er een inkoopfactuur binnenkomt die in zijn geheel of een gedeelte ervan doorkerekend moet worden. Dit kan direct in de inkoopregel worden geregeld.

Een inkoopfactuur direct doorberekenen

 1. Leg de inkoopfactuur vast zoals beschrveven in de procedure Inkoopfactuur vastleggen.
 2. IIn de regel van de inkoopfactuur dienen de volgende velden zichtbaar en te zijn: Factureren aan en Maak verkoopfactuur
 3. De inkoop kan in de regels geboekt worden op een tussenrekenikng. Vul in het veld Factureren aan de klant aan wie gefactureerd moet worden en zet een vinkje in het veld Maak verkoopfactuur.
 4. Controleer in de regel(s) de velden die betrekking hebben op de boekingsgroepen en de BTW boekingsgroepen
 5. Klik op het tabblad Acties in de groep Boeken op Boeken/boeken 2e vastlegging.
 6. Geef in het vak Zoeken DV Facturatie op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 7. Open onder lijsten DV Facturatie.
 8. Selecteer de optie Facturatie doorberekening IKF
 9. Geef in het veld Boekingstekst de tekst in die op de verkoopfactuur moet verschijnen.
 10. Selecteer Alleen eigen boekingen
 11. Klik op OK
 12. Er wordt nu een verkoopfactuur klaargezet.
 13. Geef in het vak Zoeken Verkoopfacturen op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 14. Selecteer de zojuist aangemaakte verkoopfactuur en klik op Bewerken
 15. Controleer de verkoopfactuur en klik in het tabblad Acties in de groep Boeken op Boeken en afdrukken.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.