Inkoopprocessen configureren

Voordat u inkoopprocessen kunt gaan beheren, moet u de regels en waarden configureren die het inkoopbeleid van het bedrijf bepalen.

Ten eerste moet u de algemene instellingen opgeven, zoals welke inkoopdocumenten vereist zijn en hoe de waarden ervan worden geboekt. Deze algemene instellingen worden normaal gesproken tijdens de implementatie eenmalig ingevoerd. U kunt de aanvangswaarden automatisch instellen met behulp van de installatievragenlijst, de onderdeel is van de Rapid Implementation Methodology toolkit.

U moet ook de periodieke of dagelijkse taken instellen die nodig zijn om informatie over de leveranciers van het bedrijf te registreren. Elke leverancier wordt weergegeven als een leverancierskaart met stamgegevens om de regels en waarden te definiëren die op deze leverancier van toepassing zijn.

Een afzonderlijke serie taken met betrekking tot het vastleggen van de stamgegevens van een leverancier is het vastleggen van de kortings- en prijsovereenkomsten met de leverancier. Dit wordt gedaan in vensters die zijn gekoppeld aan de leverancierskaarten.

 

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.