Inlezen en verwerken van een calculatie

Binnen HB Vastgoed wordt de mogelijkheid geboden om met behulp van het excelsheet Calculaties een calculatie voor een project aan temaken en deze in te lezen en te verwerken.

Dit kan in twee formaten:
Een calculatie in het SKO (Stichtingskostenopzet) van HBSoftware.
Een export vanuit een calculatiepakket van derden.

Doormiddel van deze automatische koppeling kunnen op eenvoudige wijze aan projecten begrotingen en budgeten worden toegekend. In deze handleiding worden de div. instellingen en acties in zowel de standaard calculatie van HBSoftware als in de HB Vastgoed omgeving toegelicht.

Het opstellen van de calculatie wordt over het algemeen gedaan door de projectleider en wordt door de directie goedgekeurd. De projectadministratie zal deze vervolgens inlezen en verwerken.

Een Calculatie inlezen en verwerken

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer het juiste project en kies op het tabblad Acties in de groep Nieuw document de optie Calculatie.
 3. Selecteer in de nu geopende pagina in het veld Calculatiesoort Spreadsheet.
 4. Kies op het tabblad Acties in de groep Calculatie de optie Inlezen Excel calculatie. en selecteer de gewenste calculatie. De gegevens van de calculatie worden nu ingelezen.
 5. Controleer de calculatie. Indien akkoord dient het Controlegetal van de calculatie ingegeven te worden en de Datum directiebesluit.
 6. Kies op het tabblad Acties in de groep Calculatie de optie Verwerk calculatie. De calculatie wordt verwerkt en de gegevens worden op het project gezet.
 7. De historie van de ingelezen calculaties kan worden weergegeven door in de projectlijst of op de projectkaart op het tabblad Navigeren in de groep Geschiedenis de optie Overzicht calculaties te selecteren.

Opmerking
Een calculatie kan ook handmatig ingevoerd worden met behulp van de optie Begroting/budget/prognose.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.