Instellen boeking dekking AK

Om een voorstel dekking AK te kunnen maken en te boeken dienen eerst onderstaande instellingen gemaakt te worden.

Boeking dekking AK instellen

 1. Per grootboekrekening moet worden aangegeven of er voor de desbetreffende rekening voorziening moet worden berekend. Op de grootboekrekeningkaart dient hiervoor op het tabblad "Dynamics Vastgoed" de optie "Dekking AK berekenen" aangevinkt te worden.
 2. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Fase opties in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 3. De optie "Voorziening ipv AK boeken" dient per fase ingesteld te worden. Is de optie niet aangevinkt wordt er dekking AK geboekt.
 4. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Standaard % dekking AK in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 5. Stel voor de fases waarbij voorziening geboekt moet worden een % in. Dit percentage geldt voor elk project. In het venster projectkerngegevens kan van de standaard worden afgeweken.
 6. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectboekingsgroep in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 7. Selecteer de gewenste boekingsgroep en klik op "Bewerken".
 8. Selecteer per projectboekingsgroep op het tabblad "AK" de gewenste grootboekrekeningen voor het boeken van de dekking AK.
 9. Aangepaste instellingen voor deze methode: instellingen % dekking AK moet uitkomen op 100% (bijvoorbeeld fase 2 30%, fase 3 60%, fase 4 100%). In

Boeking dekking AK instellen methode voorcalculatorisch

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Standaard % dekking AK in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Instellingen Standaard % dekking AK moet uitkomen op 100% (bijvoorbeeld fase 2 30%, fase 3 60%, fase 4 100%).
 3. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 4. Selecteer in op het tabblad VDRW/Rente in het veld "AK grootboek begroting" de grootboekrekening waarop het bedrag Dekking AK vermeldt staat.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.