Instellen boeking voorziening

Om een voorstel voorziening te kunnen maken en te boeken dienen eerst onderstaande instellingen gemaakt te worden.

Boeking voorziening instellen

 1. Per grootboekrekening moet worden aangegeven of er voor de desbetreffende rekening voorziening moet worden berekend. Op de grootboekrekeningkaart dient hiervoor op het tabblad "Dynamics Vastgoed" de optie "Voorziening berekening" aangevinkt te worden.
 2. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Fase opties in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 3. De optie "Voorziening ipv AK boeken" dient per fase ingesteld te worden.
 4. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Standaard % VZ in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 5. Stel voor de fases waarbij voorziening geboekt moet worden een % in. Dit percentage geldt voor elk project. In het venster projectkerngegevens kan van de standaard worden afgeweken.
 6. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectboekingsgroep in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 7. Selecteer de gewenste boekingsgroep en klik op "Bewerken".
 8. Selecteer per projectboekingsgroep op het tabblad "Voorziening" de gewenste grootboekrekeningen voor het boeken van de voorziening.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.