Instellen default goedkeuring per grootboekrekening

Nadat de module uitgebreide documentgoedkeuring is geactiveerd dient onderstaande te worden ingestel indien ook de opdrachten en inkoopfacturen goedgekeurd moeten worden die niet gerelateerd zijn aan projecten.

Instellen default goedkeuring per grootboekrekening

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Goedkeuring grootboek kostenplaats in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Per documentsoort (opdracht of factuur) kunnen de regels voor combinaties per grootboekrekening/kostenplaats/vestiging worden ingevoerd. Tevens kan de Optie "Totaal opdracht" en "Totaal factuur" worden ingesteld (zonder grootboekrekening). Dit bepaald de fiatteur aan de hand van het totaal bedrag van de opdracht of de factuur.
  3. De kolom Volgnummer geeft de volgorde aan van goedkeuringGebruik een nummering die met 10 oploopt (10 , 20 enz) zodat er eventueel ook een fiatteur handmatig toegevoegd kan worden.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.