Instellen default goedkeuring per Project.

Nadat de module uitgebreide documentgoedkeuring is geactiveerd dient onderstaande te worden ingesteld om opdrachten en inkoopfacturen goed te keuren de gerelateerd zijn aan projecten.

Instellen default goedkeuring per project

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Goedkeuring per project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Per documentsoort (opdracht of factuur) kunnen de regels per kostensoort per functie worden ingevoerd. De bedragen worden automatisch opgehaald uit de instellingen van de functie die geselecteerd wordt. Tevens kan de Optie "Totaal opdracht" en "Totaal factuur" worden ingesteld (zonder kostensoort). Dit bepaald de fiatteur aan de hand van het totaal bedrag van de opdracht of de factuur(zoals bijvoorbeeld voor de Directie).
  3. De kolom Volgnummer geeft de volgorde aan van goedkeuring. Gebruik een nummering die met 10 oploopt (10 , 20 enz) zodat er eventueel ook een fiatteur handmatig toegevoegd kan worden.
  4. Selecteer op het tabblad Acties in de groep Algemeen de optie Bijwerken projecten om de projecten bij te werken met de gemaakte instellingen.
  5. Eventueel kan bij de projectkerngegevens afgeweken worden van de default door hier nog specifieke instellingen voor goedkeuring op te nemen.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.