Instellen definitief afsluiten project

Om een project definitief te kunnen afsluiten dienen eerst onderstaande instellingen gemaakt te worden.

Definitief afsluiten project instellen

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer op het tabblad "Algemeen" het veld "Automatisch journaal bij afsluiten project". Staat deze optie uit zal er eerst handmatig een overboeking moeten plaats vinden voordat het project kan worden afgesloten.
  3. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectboekingsgroep in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  4. Selecteer de gewenste boekingsgroep en klik op "Bewerken".
  5. Vul het tabblad "Gereedmelden" de gewenste grootboekrekeningen in.
Belangrijk
Voordat een project definifief kan worden afgesloten dienen alle onderhanden documenten verwerkt te zijn zoals inkoopfacturen, opdrachten, verplichtingen, verkoopfacturen etc....
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.