Instellen goedkeuring gebruikers

Nadat de module uitgebreide documentgoedkeuring is geactiveerd dient onderstaande te worden ingestel indien ook de opdrachten en inkoopfacturen goedgekeurd moeten worden die niet gerelateerd zijn aan projecten..

Instellen goedkeuring gebruikers

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Instellingen goedkeuring in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. selecteer op het tabblad Acties in de groep Algemeen de optie Gebruikersinstellingen.
  3. Op de pagina dient te worden ingesteld in de kolom Crediteuren administratie welke gebruiker aan de crediteuren administratie wordt gekoppeld. Indien een goed te keuren document wordt teruggestuurd naar de crediteuren administratie zal deze medewerker gekoppeld worden aan het goed te keuren document om corrigerende acties uit te voeren. Er mag maar 1 medewerker geselecteerd zijn
  4. In de kolom Overheersend goedkeurder kan worden ingesteld welke gebruiker gemachtigd is goedkeuringen te verwijderen en opnieuw in te stellen.
  5. In de tijd van afwezigheid van een fiatteur, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, kan een Vervanger worden aangewezen. De goed te keuren documenten worden dan in het aangegeven tijdsbestek naar deze medewerker gestuurd i.p.v. naar de oorspronkelijke fiatteur.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.