Instellen renteberekening lening

Om een voorstel Rente te kunnen maken en te boeken dienen eerst onderstaande instellingen gemaakt te worden.

Renteboeking instellen

  1. Per grootboekrekening moet worden aangegeven of er voor de desbetreffende rekening voorziening moet worden berekend. Op de grootboekrekeningkaart dient hiervoor op het tabblad "Dynamics Vastgoed" de optie "Rente berekenen" aangevinkt te worden.
  2. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Lening Standaard Rente  in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  3. Stel per ingangsdatum een % in. Dit percentage geldt voor elk lening. In het venster leningen kan van de standaard worden afgeweken.
  4. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Leningboekingsgroep in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  5. Selecteer de gewenste boekingsgroep en klik op "Bewerken".
  6. Selecteer per leningboekingsgroep de gewenste grootboekrekeningen voor het boeken van de Rente.
Belangrijk
Beheer van de grootboekrekeningen vindt plaats in bedrijf 000 Instellingenadministratie  en worden vervolgens bijgewerkt in de onderliggende bedrijven.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.