Termijnschema's

In het venster Termijnschema overzicht kunt u voor de kopersadministratie de termijnschema's instellen die voor u van toepassing zijn.

Binnen HB Vastgoed onderscheiden we 3 verschillende soorten termijnschema's voor de kopersadministratie.:

 • Koperstermijn: Hierin worden de termijnregels vastgelegd voor het factureren van de koperstermijnen.
 • Aannemerstermijn: Hierin worden de termijnregels vastgelegd zoals afgesproken met de aannemer. Aan deze regels kunnen (bij projecten verkoop) koperstermijnregels gekoppeld worden zodat de gereleateerde kopers termijnenook gereedgemeld worden alsde aannemerstermijn gereedgemeld wordt.
 • Meer-/minderwerk: Hierin worden de termijnregels vastgelegd voor het eventuele meer-/minderwerk op een bouwnummer.

In het termijnschma worden de individuele termijnen vastgegd.

Instellen Koperstermijnen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Termijnschema's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw.
 3. Selecteer op het tabblad Algemeen in het veld Soort de optie Koperstermijn.
 4. Geef in het veld Code een herkenbare code in voor het schema en geef het schema een omschrijving.
 5. Op het tabblad Termijnschema regels kunnen we de individuele regels opgeven.
 6. Vul in de eerste regel altijd eerst de termijn voor de grond met als Termijn type Grond. Een Percentage hoeft hier niet gevult worden.
 7. De overige regels bevatten het Termijn type Koperstermijn.
 8. Het totaal percentage voor de regels met het termijn type Koperstermijn dient altijd 100% te zijn.
 9. Klik op OK om de pagina te sluiten.
 10. Zet in het Termijnschema overzicht het veld Status op Vergrendeld.

Instellen aannemerstermijnen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Termijnschema's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw.
 3. Selecteer op het tabblad Algemeen in het veld Soort de optie Aannemerstermijn.
 4. Geef in het veld Code een herkenbare code in voor het schema en geef het schema een omschrijving.
 5. Op het tabblad Termijnschema regels kunnen we de individuele regels opgeven.
 6. Het veld Termijn type kan bij aannemerstermijnen genegeerd worden.
 7. Het totaal percentage voor de regels dient altijd 100% te zijn.
 8. Klik op OK om de pagina te sluiten.
 9. Zet in het Termijnschema overzicht het veld Status op Vergrendeld.

Instellen meer-/minderwerktermijnen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Termijnschema's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw.
 3. Selecteer op het tabblad Algemeen in het veld Soort de optie Meer-/minderwerk.
 4. Geef in het veld Code een herkenbare code in voor het schema en geef het schema een omschrijving.
 5. Op het tabblad Termijnschema regels kunnen we de individuele regels opgeven.
 6. Selecteer in het veld Termijn type de optie MM werk.
 7. Het totaal percentage voor de regels dient altijd 100% te zijn.
 8. Klik op OK om de pagina te sluiten.
 9. Zet in het Termijnschema overzicht het veld Status op Vergrendeld.
Opmerking
Dit zijn de default instellingen voor de termijnen. Op de projectkaart verkoop dienen de gewenste termijschema's gekoppeld te worden. Deze kunnen vervolgens bij het ontwerp van de bouwnummers gebruikt worden. Let erop dat alleen vergrendelde schema's gekoppeld kunnen worden.

©HB Software B.V.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents