Instellen verdeelsleutels

Indien kosten voor een project toegekend moeten worden aan de deelprojecten, kan m.b.v. de functie “Verdelen volgens verdeelsleutels” de toekenning berekend worden. Hiervoor dienen er wel een verdeelsleutels aanwezig te zijn. Verdeelsleutels kunnen worden gebruikt bij verschillende onderdelen zoals Opdrachten, Verplichtingen, Inkoopfacturen en splitsen projecten.

Er zijn 2 soorten verdeelsleutels:

  • Algemene verdeelsleutels
  • Verdeelsleutel per grootboekrekening(kostensoort).

Algemene verdeelsleutels

De algemene verdeelsleutel wordt ingevuld in het venster “Hoofdproject” op de regels van het deelproject in het veld "Algemene verdeelsleutel. Dit betekent dat voor alle kosten waarvoor geen individuele verdeelsleutel is aangemaakt, de verdeling volgens de algemene verdeelsleutel plaatsvindt.
Let erop dat het totaal van de verdeelseutels over het algemeen 100% moet zijn.

Verdeelsleutel per grootboekrekening

Voor het vastleggen van de individuele verdeelsleutels klikt u  in het venster “Hoofdproject” op Acties > Verdeelsleutels, selecteer de juiste grootboekrekening en vul de verdeelsleutels als percentages in.
Let erop dat het totaal van de verdeelseutels over het algemeen 100% moet zijn.
Indien voor de grootboekrekening geen verdeelsleutel is aangemaakt, zal de algemene verdeelsleutel van toepassing zijn

Opmerking
Is het totaal van de algemene verdeelsleutels en/of het totaal van de verdeelsleutel per grootboekrekening geen 100%, dan zal bij het verdelen naar de deelprojecten een deel blijven staan op het hoofdproject.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.