HB Vastgoed | Help

HB Software

Instellen winstneming

Om een voorstel Rente te kunnen maken en te boeken dienen eerst onderstaande instellingen gemaakt te worden.

Winstneming instellen per project/objectsoort

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Fase opties in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. De optie "Winstneming boeken" dient per fase ingesteld te worden.
 3. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectboekingsgroep in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 4. Selecteer de gewenste boekingsgroep en klik op "Bewerken".
 5. Selecteer per projectboekingsgroep op het tabblad "Winstneming" de gewenste grootboekrekeningen voor het boeken van de Winstneming.
 6. In het venster Projectkerngegevens op het tabblad Boekingsinfo dient het veld "Winstneming per objectsoort" geselecteerd te zijn.
 7. In de objectsoort van het poject dienen de velden "Bouwstand %" en "Te verwachten winst" gevuld te zijn en het veld "Opnemenen in winstneming" dient geselecteerd te zijn.

Winstneming instellen totaal project

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Fase opties in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. De optie "Winstneming boeken" dient per fase ingesteld te worden.
 3. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projectboekingsgroep in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 4. Selecteer de gewenste boekingsgroep en klik op "Bewerken".
 5. Selecteer per projectboekingsgroep op het tabblad "Winstneming" de gewenste grootboekrekeningen voor het boeken van de Winstneming.
 6. In het venster Projectkerngegevens op het tabblad Boekingsinfo dient het veld "Winstneming per objectsoort" NIET geselecteerd te zijn.
 7. In de objectsoort van het poject dienen de velden "Bouwstand %" en "Te verwachten winst" NIET gevuld te zijn en het veld "Opnemenen in winstneming" dient geselecteerd te zijn.
 8. In het venster "Projectkaart" dient op het tabblad "Financieel" het veld "Percentage bouwstand" gevuld te zijn.
Belangrijk
Indien eenmaal een van de bovenstaande methoden is gekozen voor een project, kan dit niet meer gewijzigd worden als er winstnemingen zijn geboekt.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.