Leninginstellingen

Instellen

Open het Leninginstellingen venster.

Geeft de instellingen van leningen en de behandeling van de renteberekening in uw organisatie aan.

Gebruik de sneltabbladen om de algemene instellingen zoals nummering  en dimensies op te geven voor leningen, waaronder informatie over de toe te passen renteberekening voor onderhanden leningen.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.