Marketinginstellingen

In het venster  Markeetinginstellingen kunt u voor de kopersadministratie de instellingen maken voor de belangstellendenregistratie.

Marketinginstellingen KA

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Marketinginstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Op het tabblad Synchronistie dienen de zakenrelatiecodes voor de klanten en de leveranciers gevuld te worden om ervoor te zorgen dat bij het aanmaken van een klant vanuit een contact in CRM de gegevens worden overgenomen naar de klantkaart.
  3. Op het tabblad Nummering dient in het veld Contactnrs een nummerreeks geselecteer te worden voor de nummering van de contacten(belangstellenden).

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents