Opdracht standaardteksten instellen

In het venster Opdracht standaardteksten kunt u de tekstblokken instellen die vervolgens geselecteer kunnen worden bij het maken van de opdrachttekst.

Opdracht standaardteksten instellen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Opdracht standaardteksten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Klik in het Lint op Nieuw en vul de kenmerken in voor het tekstblok.
 3. Klik vervolgens in het tabblad "Acties" op "Tekstuitbreiding" om de tekst voor het tekstblok in te voeren. Hierbij kan gebruikt worden gemaakt van onderstaande parameters.

  Parameter Omschrijving
  %1

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door het projectnummer.

  %2

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door de projectomschrijving.

  %3

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door het offertenummer.

  %4

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door de offertedatum.

  %5

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door de omschrijving.

  %6

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door het totaalbedrag vande opdracht.

  %7

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door het opdrachtnummer.

  %8

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door de naam van de organisatie.

  %9

  Wordt in de opdrachtbrief vervangen door het contact. .

  Voorbeeld: Naar aanleiding van uw offerte %3 d.d. %4 verlenen .......... In de brief zullen deze parameters worden vervangen door de waarden opgegeven op het tabblad Algemeen van de opdracht.

Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents