Instellingen voor het werken met opdrachten/verplichtingen

Voor het goed laten functioneren van de opdrachten/verplichtingen zijn een aantal instellingen noodzakelijk.

Instellingen

  1. In het venster Grootboekrekening op het Tabblad "HB Vastgoed" dienen per grootboekrekening de instellingen te worden gemaakt voor het gebruik van opdrachten en/of verplichtingen.
  2. In het venster Projectinstellingen  tabblad "Opdrachten" dienen de relevante velden te worden gevuld.
  3. In het venster Gebruikersinstellingen dient bij de gebruiker te worden aangegeven of deze gebruiker opdrachten mag ondertekenen.
  4. In het venster Functiegroep dient per functiegroep aan te worden gegeven of de functie opdrachten mag aanmaken en voor welk bedrag.
  5. Indien gebruik wordt gemaakt van Verplichtingen Algeheel dient in het venster Inkoopinstellingen een vinkje gezet te worden bij "Verplichtng verplicht".
  6. Indien gebruik wordt gemaakt van Verplichtingen Algeheel dient in het venster Boekhoudinstellingen Tabblad Algemeen het veld Actief administratieschema te worden gevuld i.v.m. de controle op het organisatiebudget.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.