Periodieke verkoopfacturen vastleggen

Hierbij moeten we denken aan periodiek terugkerende facturen (zoals bijvoorbeeld Beheerkosten, administratiekosten) met een vaste lay-out en een vast bedrag. Deze facturen worden vastgelegd in het raamcontract. Het tabblad “Termijnfactuur” is in deze belangrijk omdat daar het verloop van de termijnen wordt aangegeven.

Een verkoopraamcontract maken

 1. Voer in het vak Zoeken Verkoopraamcontracten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw. Maak een nieuwe verkoopraancontract.
 3. Vul een waarde in in het veld Nr.
 4. Klik op het veld Orderklantnr. en voer het nummer van de klant in.
 5. Vul het veld Documentdatum in. De vervaldatum wordt met deze datum berekend. De documentdatum wordt ook op de afgedrukte factuur weergegeven.
 6. Selecteer Grootboek in het veld Soort op de eerste factuurregel. Laat het veld leeg als het een tekstregel op de verkoopfactuur moet worden.
 7. Selecteer in het veld Nr. de grootboekrekening waarop de verkoop vastgelegd moet worden en vul de overige relevante velden in.
 8. Controleer in de regel(s) de velden die betrekking hebben op de boekingsgroepen en de BTW boekingsgroepen

Tabblad Termijnfactuur

 1. Zet een vinkje in het veld Termijnfactuur en geef de Termijn startdatum en de Termijneinddatum in.
 2. In het veld Termijn frequentie kunt u aangeven met welke frequentie er gefactureerd dient te worden. Bijvoorbeeld 1M voor elke maand, 1K voor elk kwartaal enz.
 3. In het veld Aantal termijnen kunt u aangeven hoeveel termijnen er gefactureerd moeten worden. Laat dit veld leeg als het gaat om een raamcontract voor onbepaalde tijd.
 4. In het veld Soort termijncontract kunt u een onderverdeling in soorten maken. Hierop kan bij het aanmaken van de facturen op geselecteerd worden.
 5. Indien het veld Termijn blokkade en/of het veld Wijzigingsdatum termijn gevuld is, zullen deze niet worden meegenomen bij het aanmaken van de facturen.
 6. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Vrijgeven. Het raamcontract zal nu meegenomen worden in de periodieke facturering.

Facturatie Periodieke facturen

 1. Voer in het vak Zoeken Facturatie raamcontract in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Geef in het veld Prolongatiedatum t/m de gewenste datum in. De raamcontracten die gefactureerd moeten worden, zullen nu worden weergegeven.
 3. U kunt de selectie beperken door een bepaalde soort te selecteren,
 4. Kies op het tabblad Home in de groep Verwerken de optie Contractfacturen aanmaken.
 5. De facturen staan nu klaar om geboekt te worden.
 6. Voer in het vak Zoeken verkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 7. De facturen staan nu klaar om gecontroleerd en geboekt te worden.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.