Projectkerndata

Het opstellen van projectkerndata is een belangrijk onderdeel van een projectontwikkelingsproces. Door het opstellen van de kerndata worden niet alleen de diverse proces stappen in het project inzichtelijk gemaakt, maar kan ook op basis hiervan de doorlooptijd van een project bepaald worden. Als deze doorlooptijd gekoppeld wordt aan de factor geld, kunnen de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt worden. Als dit vervolgens op totaalniveau van de organisatie bekeken wordt, dan ontstaat er een financieel totaalplaatje, wat tevens als onontbeerlijk sturingsmechanisme ingezet kan worden.

Opstellen projectkerndata

Een aantal velden in de kerndata zijn ook relevant voor het proces binnen HB Vastgoed. Zo zal het veld Start verkoop (r) gevuld moeten zijn alvorens een bouwnummer kan wordtn verkocht.

Het tabblad Calculatie wordt automatisch gevuld bij het inlezen/verwerken van een projectcalculatie. Indien er in de kerndata van het project realisaties gevuld zijn, kunnen de desbetreffende velden op het tabblad Planning niet meer worden aangepast.

Veelal zullen de projectkerndata via een projectplanning worden gevuldt. De planning  kan ook vanaf de projectlijst of projectkaart gemaakt worden. Het projectnummer zal dan automatisch worden overgenomen in de nieuwe planning. Indien uitgebreide goedkeuring DV is ingesteld zal de goedkeuring via de goedkeuringsposten verlopen.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.