Projectstatus instellen

In het venster Project status kunt u de verschillende statussen van een fase invoeren.

Projectstatus instellen

  1. Voer hier de default statussen in voor de onderverdeling op de fases.
  2. Geef aan in welke fase de status gebruikt mag worden.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.