Rente instellen KA

De rente die hier ingesteld kan worden is de default rente die gehanteerd wordt bij de renteberekeingen van de termijnen over de bouwnummers. Eventueel kan op het bouwnummer hiervan worden afgeweken.

Rente instellen

  1. Kies op het tabblad Navigeren in de groep Instellingen de optie Renteschema
  2. Klik op JA om het standaard rente schema over te nemen.
  3. Pas eventueel de rente aan.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents