Schema's voor begroting, budget, prognoses, planning instellen

In het venster Schemanamen kunt u de schema's voor de begroting, budgetten en prognoses instellen. In het venster Schema's planning kunt u de schema's voor de begroting, budgetten en prognoses instellen.

Schema's instellen voor begroting/budget/prognose

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Schema's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Klik in het venster Schemanamen op Nieuw.
  3. Vul in het venster Budgetnaam de relevante velden in en maak een juiste keuze voor het veld Type.

Schema's instellen voor projectplanning

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Schema's in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Klik in het venster op Nieuw en vul de relevante velden in.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.