Splitsen bouwnummers

Soms kan het noodzakelijk zijn om een project te splitsen. Over het algemeen gebeurt dit voor Start Verkoop. Het kan echter voorkomen dat een project gesplitst moet worden waar al bouwnummers ingevoerd zijn en er reeds termijnen gefactureerd zijn.

Als eerste dient het oorspronkelijke project gesplitst te worden. De methodiek hiervan is beschreven in de Procedure: Splitsen project. Hier is een echter een wijziging van toepassing. Op het moment dat nu een project gesplitst wordt, controleert het systeem of er grootboekposten en verplichtingen zijn waarop bouwnummers voorkomen. Deze regels zullen NIET in het voorstel voor splitsen worden opgenomen en zodanig dan ook niet worden gesplitst. De splitsing hiervan vloeit nu voort uit het splitsen van de bouwnummers.

Bouwummers overhevelen

 1. Voer in het tekstvak Zoeken Projecten verkoop in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Selecteer het juiste project en opden de projecrkaart verkoop.
 3. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Overhevelen bouwnummers.
 4. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Vullen met bouwnummers.
 5. Selecteer in de kolom "Nieuw projectnr." bij de bouwnummers die overgeheveld moeten worden het nieuwe projectnummer.
 6. Kies op het tabblad Acties in de groep Functies de optie Verwerk overheveling.
 7. Geef de gewenste boekingsdatum in en klik op OK.
 8. Selecteer Financieel beheer > Grootboek > Memoriaal en selecteer het in de projectinstellingen gedefinieerde sjabloon en batch.
 9. Controleer de mutaties en verwerk vervolgens het journaal.

Alle mutatie die betrekking hebben op een bouwnummer zijn nu gesplitst.

Belangrijk
De mutaties in dit journaal mogen NIET worden aangepast omdat de journaalmutaties dan niet meer aansluiten met het definitieve verwerkings-verslag. Eventuele correcties dienen achteraf met memoriaal geboekt te worden
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.