Termijnschema's koppelen

In dit scherm kun u de termijnschema's koppelen die voor het project van toepassing zijn.

Termijnschema's koppelen

  1. Kies op het tabblad Navigeren in de groep Instellingen de optie Termijnschema's.
  2. Kies op het tabblad Home in de groep Nieuw de optie Nieuw.
  3. Selecteer in het veld Soort het soort termijnschema dat u wilt koppelen.
  4. Selecteer in het veld Termijnschema het gewenste termijnschema en druk op ENTER. De regels zullen vervolgens gevuld worden vanuit het geselecteerde schema.
  5. Zet vervolgens het veld Status op Vergrendeld.
  6. Herhaal bovenstaande voor alle termijnschema's die u wilt kopplen.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents