Toevoegen fiatteur / terug naar crediteuren administratie

Het kan voorkomen dat er wordt besloten een extra fiatteur aan het document toe te voegen. Mederwerkers die ingesteld zijn als "Overheersend fiatteur" kunnen deze handeling uitvoeren.  Het kan ook zijn dat diegene die moet fiatteren het document om welke reden dan ook terugstuurt naar de crediteuren administratie.

Toevoegen fiatteur

  1. Open het desbetreffende document.
  2. Selecteer op het tabblad Navigeren de optie Goedkeuringen.  Selecteer vervolgens op het tabblad Acties de optie Toevoegen fiatteur en vul het veld Fiatteur ID. De nieuwe regel wordt toegevoegd onder de regel waar je op staat.

Terug naar crediteuren administratie

  1. Indien diegene die moet fiatteren het document terustuurt naar de crediteuren adninistratie, wordt de te fiatteren post gezet op de mewerker die gekenmerkt is als crediteuren administratie. Deze medewerker dient dan actie te ondernemen.
  2. De fiatteringspost kan terug gestuurd worden naar de oorspronkelijk fiatteur door te klikken op "Terug naar oorspronkelijke". Indien het document niet voor de desbetreffende fiattuer is, kan de medewerker van de crediteuren administratie het document openen en een nieuwe fiatteur toevoegen en dan daarna de foutieve regel verwijderen.
Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.