Uitgestelde inkomsten en uitgaven

Om de inkomsten en uitgaven in een andere periode te boeken dan waarin de transactie wordt geboekt, kunt u de functionaliteit gebruiken om automatisch inkomsten en uitgaven uit te stellen over verschillende perioden aan de hand van een uitstelschema.

Uitstel functionaliteit is beschikbaar op de verkoopdocumenten, de inkoopdocumenten, en in het memoriaal. De functionaliteit voordelen, zoals:

 • Verminderde tijd en moeite om de inkomsten en uitgaven uit te stellen nadat de transacties werden geboekt.
 • Eenvoudige rapportage over uitgestelde bedragen voor klanten, leveranciers en G / L accounts.

Om de inkomsten en uitgaven in een andere periode te boeken dan waarin de transactie wordt geboekt, kunt u de functionaliteit gebruiken om automatisch inkomsten en uitgaven uit te stellen over verschillende perioden aan de hand van een uitstelschema. Het verdelen van de kostenboeking over meerdere perioden.

Voorbeeld

Kosten over meerdere perioden zijn niet per se opgenomen in de verslagperiode waarin de inkoop wordt geboekt en de betaling wordt gedaan.

Om de kosten over verschillende perioden te verdelen, kunt u een uitstelsjabloon aanmaken. Wanneer u in het uitstelsjbloon opneemt in de inkoopfactuur, worden de kosten verdeeld volgens het uitstelschema dat wordt beheert door de instellingen in het uitstelsjabloon in combinatie met de boekingsdatum.

Dit onderwerp omvat de volgende procedures:

 • Het aanmaken van een grootboekrekening waarop de uitgestelde kosten worden geboekt wanneer u de inkoopfactuur boekt.
 • Het aanmaken van een uitstel sjabloon dat het tijdschema bepaalt aan de hand waarvan het bedrag wordt verdeeld.
 • Het toewijzenvan et uitstelsjabloon
 • Het veranderen van een uitstel schema van een inkoopfactuur.
 • Een voorbeeld van de inkoopfactuur hoe de verdeelde kosten zullen worden geboekt in het grootboek.
 • Raadplegen van de verdeling in een Report.

Een grootboekrekening aanmaken voor kostenverdeling.

 1. Voer in het Zoekvak  Rekeningschema in en selecteer de gerelateerde link.
 2. Klik in het lint op de tab Home, in de groep Nieuw op Nieuw.
 3. Maak een nieuwe grootboekrekening aan van het type Balans waarop de kosten verdeling wordt geboekt.

Het aanmaken van een uitstelsjabloon.

 1. Voer in het Zoekvak  Uitstelsjablonen in en selecteer de gerelateerde link.
 2. Klik in het lint op de tab Home, in de groep Nieuw op Nieuw.
 3. Vul de velden zoals in de volgende tabel is aangegeven.

  Veld Omschrijving
  Uitstelcode Code van het uitstelsjabloon.
  Omschriving Omschrijving van het uitstelsjabloon.
  Uitstelrekening Selecteer de grootboekrekening die voor de kostenverdeling moet worden gebruikt.
  Uitstelpercentage Geeft in een percentage aan hoeveel er verdeeld moet worden.
  Berekeningsmethode Geef aan hoe het veld Bedrag voor elke periode in het venster Uitstelschema wordt berekend. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • LineairDe periodieke bedragen zijn berekend op basis van het aantal periodes, verdeeld volgens periode lengte.
  • Gelijk per periodeDe periodieke bedragen zijn berekend op basis van het aantal perioden, gelijkmatig verdeeld over perioden.
  • Dagen per periodeDe periodieke bedragen zijn berekend op basis van het aantal dagen in de periode.
  • Door gebruiker gedefinieerdDe periodieke bedragen worden niet berekend. U moet handmatig het veld Bedrag vullen voor elke periode in het venster Uitstelschema. Voor meer informatie, zie de sectie "Een uitstel schema veranderen van een inkoopfactuur".
  Begindatum Geef aan wanneer begonnen moet worden met het berekenen van de bedragen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • BoekingsdatumDe startdatum die wordt gebruikt voor de berekening van de bedragen de boekingsdatum van de factuur.
  • Begin van periodeDe startdatum die wordt gebruikt voor de berekening van de bedragen is de eerste dag van de periode waarin de boekingsdatum valt.
  • Einde van periodeDe startdatum die wordt gebruikt voor de berekening van de bedragen is de laatste dag van de periode waarin de boekingsdatum valt.
  • Begin van volgende periodeDe startdatum die wordt gebruikt voor de berekening van de bedragen is de eerste dag van de volgende periode waarin de boekingsdatum valt.
  Aantal perioden Geef aan over hoeveel perioden er verdeeld moet worden.
  Periode beschrijving Geef een omschrijving in ie getoond wordt in de journaalhistorie bij de boeking van de verdeling.

  U kunt de volgende parameters meegeven die automatisch wordt ingevoegd wanneer de periodebeschrijving wordt weergegeven.

  • %1 = Het dagnummer van de periode boekingsdatum
  • %2 = Het weeknummer van de periode boekingsdatum
  • %3 = Het maandnummer van de periode boekingsdatum
  • %4 = De maand van de periode boekingsdatum
  • %5 = De naam van de boekingsperiode van de periode boekingsdatum
  • %6 =  Het jaar van de periode boekingsdatum

  Voorbeeld: De boekingsdatum is 06-02-2016. Als u invoerd “Verdeling kosten voor %4 %6”, wordt de volgende omschrijving getoond in de boeking Verdeling kosten voor februari 2016.

Een uitstel schema veranderen van een inkoopfactuur.

 1. Leg een inkoopfactuur vast. Voor meer informatie, zie Procedure: inkoopfacturen vastleggen. En vul in de inkoopregel het veld Uitstelcode.

  Als op de geselecteerde grootboekrekening in de inkoopregel een standaard uitstalsjabloon is vermeld, zal deze automatisch in de inkoopregel worden overgenomen,

 2. In de Regels in het menu  Regel, en selecteer Uitstelschema.
 3. In het uitstelschema wordt het voorbeeld van de verdeling weergegeven zoals deze geboekt gaat worden. Deze kunt u eventueel aanpassen.
 4. Als u wijzigingen hebt aangebracht Klik dan in het lint op Home  in de groep Verwerken, op Schema berekenen en klik vervolgens op OK

Een voorbeeld weergeven hoe de verdeling zal worden geboekt.

 1. Klik in de Inkoopfactuur in het lint op de tab Acties, in de groep Boeken op Voorbeeld van boeking weergeven.
 2. Selecteer de regel met Grootboekpost en klik vervolgens in het lint op Verwante posten weergeven.

  Er wordt nu een voorbeeld getoond wat er geboekt zal worden als de inkoopfactuur wordt geboekt.

Rapportage Overzicht inkoopuitstel

 1. Tik in het zoekvak  Overzicht van inkoopuitstel, in en selecteer de gerelateerde link.
 2. Vul in het veld Saldo per de datum in waarop u het overzicht wilt bekijken.
 3. Klik vervolgens op Voorbeeld.
Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  ©HB Software B.V.