Urenregistratie

Voor de inrichting en de werking van de urenregistratie verwijzen wij u naar de standaard help van Dynamics NAV. De aanpassingen die gedaan zijn voor HB Vastgoed worden hieronder beschreven.

Werksoorten

Per werksoort kan aangegeven worden of deze geboekt of gefactureerd moet worden. Voor deze opties dienen dan ook de velden inzake de grootboekrekeningen gevuld te zijn.

Boeking van de urenstaat

Tik in het Zoekvak "Urenstaat verwerking" en selecteer de gerelateerde optie. Middels deze functie kunnen de urenstaten, die geboekt/gefactureerd moeten worden, verwerkt en geboekt worden.

Instelbaar tarief per medewerker/project/werksoort

Op de projectkaart kan in het lint bij Navigeren > Resource prijzen een afwijkend tarief worden ingevuld per werksoort/medewerker.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.